Subsidie​

Subsidie voor isolatie

Bij Queenels Europe B.V. leveren wij deuren en raamkozijnen van gerenommeerde merken zoals Rehau, Elvial en Profilink, die binnen het beleid van de ISDE-subsidie vallen. Dit betekent dat u in aanmerking kunt komen voor subsidie bij de installatie van deze producten.

ISDE-regeling

Vanaf 2023 bestaat de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor één isolatiemaatregel. Het is zelfs toegestaan dat deze maatregel al is uitgevoerd op of na 2 april 2022. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u een aantrekkelijk subsidiebedrag. 

Met ingang van 1 januari 2023 hebben woningeigenaren de mogelijkheid om gebruik te maken van de ISDE-regeling, mits ze in betreffende woningen verblijven. Dankzij deze regeling kunt u een financiële vergoeding ontvangen voor de installatie van nieuwe deuren en raamkozijnen met HR++ of Triple glas. In het jaar 2023 is er een aanzienlijk bedrag van €350 miljoen beschikbaar gesteld voor verschillende duurzame maatregelen, waaronder zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, elektrische kookplaten en aansluitingen op warmtenetten.

Kortom, Queenels biedt hoogwaardige deuren en raamkozijnen van merken zoals Rehau, Elvial en Profilink, die niet alleen van hoge kwaliteit zijn, maar ook in aanmerking komen voor de ISDE-subsidie.

Aanvullende voorwaarden

Bovendien gelden er nog enkele vereisten waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen. De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt:

 • U bent de eigenaar en hoofdbewoner van de woning.
 • De subsidie dient te worden aangevraagd nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald.
 • Aanspraak maken op subsidie voor isoleren is alleen mogelijk voor bestaande woning. De ISDE-subsidie is niet van toepassing als het om nieuwbouw of een aanbouw gaat. U
 • Uitpandige garages en andere bijgebouwen die geheel vrij staan van de woning komen niet in aanmerking.
 • Lees hier alles over de regeling

Goed om te weten

Bent u van plan één of meerdere isolatiemaatregel(en) op een later moment te nemen? Of wilt u een isolatiemaatregel combineren met een warmtepomp, zonneboiler, of aansluiting op een warmtenet? Laat die maatregel(en) dan binnen 24 maanden uitvoeren na het uitvoeren van de eerste maatregel. U mist anders een verdubbeling van het subsidiebedrag op de eerder genomen isolatiemaatregel(en).

ISDE subside Queenels

Subsidie aanvragen

Voor alle voorwaarden en details verwijzen wij u naar de website van RVO Subsidie Overheid. De knop zal u doorverwijzen naar de verschillende subsidiebedragen voor het isolatiemateriaal. 

Aanvraag subsidie RVO

Let op:

Houd er rekening mee dat alle verstrekte informatie alleen geldig is zoals bekend was op het moment van het schrijven van deze pagina en onderhevig kan zijn aan wijzigingen vanuit de overheid. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen situatie. Daarom is het raadzaam om vooraf zelf te controleren of u in aanmerking komt voor subsidie als dit een factor is bij uw beslissing om al dan niet deuren of raamkozijnen aan te schaffen.

Voorwaarden Deuren en Kozijnen

 • U krijgt alleen subsidie voor een isolerend paneel in een kozijn als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.

 • U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerend paneel toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.2 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K.

 • Past u een isolerend paneel in een kozijn toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen. U krijgt dan het hogere subsidiebedrag voor Triple glas.

 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het isolerende paneel telt hierin mee.

 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief het paneel, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.
 • U krijgt alleen subsidie voor een isolerende deur als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.

 • U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerende deur toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.5 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K.

 • Past u een isolerende deur toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen. U krijgt dan het hogere susidiebedrag voor het Triple glas.

 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in ons aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van de isolerende deur telt hierin mee.

 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief de deur, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook de tabel.

Voorkom teleurstellingen

 • Gaat u uw woonoppervlakte vergroten? U kunt géén subsidie aanvragen voor de isolatie hiervan. Zoals een aanbouw, nieuwe verdieping of nieuwe dakkapel. U krijgt alleen subsidie voor de huidige oppervlakte van uw woning, dus de afmeting vóór aan-of verbouw. U kunt dus ook geen ISDE aanvragen voor het isoleren van uw garage of schuur die u bij uw woning wilt betrekken.

 • Isolatiemaatregelen moeten geïnstalleerd worden in een woning met een bouwjaar voor 2019. Tenzij u kunt aantonen dat de omgevingsvergunning van het bouwwerk voor 1 juli 2018 is aangevraagd.

 • De uitvoering moet u laten doen door een bouwinstallatiebedrijf. U krijgt geen subsidie als u de uitvoering zelf doet.